Sadržaj izdvojen po datumu: Listopad 2018

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Nijemci za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu.
Proračun za 2019. g. iznosio bi 44.976.000,00 kn. Ovo uključuje 31.361.000,00 kn prihoda tekuće godine i planiranih 13.615.000,00 kn viška prihoda iz prethodnih godina. U 2020. g. planira se proračun u iznosu 24.976.000,00 kn, te u 2021. g. 17.111.000,00 kn.
Uz prihode koje općina ostvaruje u kontinuitetu zadnjih godina, u proračunu za 2019.g. planirani su prihodi od pomoći za sufinanciranje već ugovorenih EU projekata, a to su:
projekt HORIS, Centar za potporu poduzetnicima, Rekonstrukcija ceste u ulici Braće Radića u Nijemcima, Izgradnja dječjeg vrtića, te projekt NISA.
Ukupno planirani prihodi za ove projekte u Proračunu za 2019. g. iznose 14.400.000,00.  
Također, pozivamo Vas da sudjelujete i u savjetovanju u postupku donošenja Programa utroška sredstava od zakupa zemlje za 2019. godinu, Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu, Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Programu javnih potreba u kluturi i religiji za 2019. godinu, Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2019. godinu.

Savjetovanje za Proračun i za navedene Programe možete naći na linku:
https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=a2d40cc3-9078-4482-aa5d-d51e68e67f42&godina=2018 

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed