OPĆINA NIJEMCI

OPĆENITO O OPĆINI NIJEMCI

Općina Nijemci smještena je na jugoistoku Vukovarsko-srijemske županije, koji se tradicionalno naziva Srijem. Općina Nijemci sa sjedištem u Nijemcima obuhvaća prostor i naselja: Nijemci,  Đeletovci, Donje Novo Selo, Apševci, Lipovac, Podgrađe,  Vinkovački Banovci i Banovci. S istočne strane Općina graniči s Općinom Tovarnik i Republikom Srbijom, sa sjeverne strane s općinama Tompojevci i Stari Jankovci, sa zapadne strane Gradom Otokom, te s južne strane s općinama Vrbanja i Bošnjaci. 

Površinom od 223,81 km² općina Nijemci je najveća jedinica lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja zauzima 9,16% površine VSŽ. Prostor općine Nijemci karakteriziraju većim dijelom poljoprivredne površine, a manjim dijelom šumske površine (Spačvanski bazen). Od vodotoka su najznačajniji rijeka Bosut i Spačva sa svojim pritocima. 

Općina Nijemci pripada   pograničnom području i području posebne državne skrbi za koje se poticane mjere razvoja donose na nacionalnoj razini, sa ciljem što brže obnove i razvoja ratom razrušenih naselja, gospodarstva i infrastrukture. 

Općina Nijemci je,  kao jedinica lokalne samouprave današnjeg političko-teritorijalnog ustroja, formirana temeljem stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj   (NN 90/02 te njegovih kasnijih izmjena i dopuna) 

Područje Općine Nijemci nalazi se na jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, uz granicu sa Srbijom. Područje općine se prostire od državne granice sa Srbijom, sjeverno i južno od auto ceste A3-Bregana-Zagreb-Lipovac. Na sjeveru se proteže od lokaliteta Kratište i Dubrava, sjeverno od magistralne glavne željezničke pruge  MG2  (Savski Marof-državna granica- Zagreb – Sisak – Novska – Vinkovci-  Tovarnik – državna granica) te na jugu do lokaliteta Somovac i  Neprečava. Zapadna granica Općine prati od juga dijelove vodotoka uz Studvu, Ljubanj, Spačvu i Brežnicu, te županijsku cestu Ž4229 i šumskim putovima te kanalima duž zapadnog ruba Južne i Istočne Gradine do Bradarice.

Prostorna povezanost naselja na području općine Nijemci omogućena je prvenstveno državnim cestama D57 (Vukovar – Nijemci - Lipovac)  i D46  (Đakovo- Vinkovci -Tovarnik). Vezu sa glavnim prometnim pravcem – državnom cestom D57 sa Đeletovcima omogućava županijska cesta  Ž4225 i Ž4224, a sa  Vinkovačkim  Banovcima državnom cestom  D46 putem lokalne ceste L46032. Glavni cestovni pravac, državna cesta D57 je osnovna veza na državnu cestu D4 (granica sa Slovenijom Bregana-  Zagreb – Slavonski  Brod - granični prijelaz Bajakovo, odnosno cestu A3 (Bregana-Zagreb_Lipovac)  na jug prema Zagrebu ili graničnom prijelazu Bajakovo te na sjever prema Vinkovcima.

 

ERSPA

PROGRAM:

Program prekogranične suradnje Adriatic PHARE 2006

TRAJANJE PROJEKTA:

Kolovoz 2008. – Studeni 2009.

OPĆI CILJ: 

Promoviranje, unaprjeđenje i zaštitu prirodnih resursa uz rijeke Bosut i Spačvu, kroz transfer znanja iz Italije, stečenog u regiji uz rijeku Po.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 1. Razvoj turističkog proizvoda povezanog s riječnim turizmom na projektnom području
 2. Turistički itinerer
 3. Diverzifikacija turističke ponude
 4. Sistematiziranje turističke ponude uz  rijeku Spačvu i Bosut
 5. Korištenje prirodnih resursa uz rijeke Spačvu i Bosut
 6. Stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje
 7. Edukacije, treninzi, transfer znanja

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 200.000  EUR, a udio EU granta u dijelu proračuna je 150.000 EUR ili 75%

WIRELLESS MREŽA TINTL

PROGRAM:

Gospodarski i socijalni oporavak referentni broj SU2-21126

TRAJANJE PROJEKTA

2009. – 2010. godina

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 395.907,65 KN, sufinancirano 90% iznosa projekta

Nositelj projekta: Općina Nijemci

Partneri: Informatička udruga općine Nijemci

Sveukupni ciljevi

Cilj „Mreže“ je  smanjenje nepovoljnih demografskih trendova u TINTL –u kroz poboljšanje socijalne uključenosti mladih i nezaposlenih.

Specifični ciljevi

 • Stvaranje uslužno-edukacijskih centara u  TINTL-u
 • Izgradnja lokalne bežične PC mreže (WLAN), lokalni forumi, oglasi, anktete  i chat, dostupnost info-sadržaja na mrežnom serveru
 • Informatička edukacija pomoću WLAN-a
 • Obuka u pisanju zamolbe i životopisa pomoću WLAN-a
 • Tečaj Ecdl-a

 

MOGUĆNOSTI U TURIZMU ZA ŽENE U SRIJEMU (SWOT)

PROGRAM:

IPA IV Razvoj ljudskih potencijala

Žene na tržištu rada

TRAJANJE PROJEKTA:

Studeni 2010. – Studeni 2011.

OPĆI CILJ: 

Poduprijeti žensko poduzetništvo u turizmu i omogućiti ženama da kroz turizam aktivnije sudjeluju na tržištu rada. Projektom se promovira pozitivna slika o samozapošljavanju i poduzetništvu u turizmu kroz niz edukacija i savjetovanja slijedeći primjere najbolje prakse u našem okruženju kao i širom Hrvatske.

Ciljne skupine su žene iz ruralnih područja, od 30 do 50 godina starosti, koje žive na području Grada Iloka te općina Tovarnik, Nijemci, Tompojevci i Lovas kao i udruge žena koje djeluju na tom području.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 135.654,85 EUR

Nositelj projekta: Grad Ilok

Partneri: Općina Tovarnik, Nijemci, Tompojevci i Lovas, Ured za međunarodnu suradnju TINTL, Društvo „Hrvatska žena“ Tompojevci, Udruga žena i vino Ilok-Kutjevo, Udruga žena Općine Nijemci „Sveta Katarina“

PROGRES

PROGRAM:

IPA pretpristupni fond Europske unije, Komponenta 2. Prekogranična suradnja

Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine

TRAJANJE PROJEKTA:

Svibanj 2013. – Siječanj 2015.

OPĆI CILJ: 

Korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) doprinijeti zaštiti okoliša i  unaprjeđenju uvjeta života , kroz suradnju dva prekogranična područja.

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Povećati svijest javnosti o važnosti korištenja OIE u ruralnim područjima

2. Educiranje  predstavnika lokalnih samouprava, gospodarskih subjekata i poljoprivrednika u ruralnim prekograničnim područjima, u cilju daljnjeg informiranja o OIE 

3. Poticanje energetske neovisnosti lokalne samouprave u ruralnim prekograničnim područjima.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 486.880,28 EUR

Sredstva za HR sudionike u projektu: 37.058,34  EUR, a udio EU granta u HR dijelu proračuna je 204.994,81 EUR ili 84,69 %. Sredstva za BiH sudionike u projektu: 244.827,13  EUR, a udio EU granta u BiH dijelu proračuna je 208.103,00 EUR ili 85 %.

 

CENTAR ZA PROMATRANJE PTICA NIJEMCI

PROGRAM:

Operativni program regionalna konkurentnost

TRAJANJE PROJEKTA:

18 mjeseci

OPĆI CILJ: 

Doprinos rasta razvoja aktivnog turizma orijentiranog ka razvoju malog i srednjeg poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta u Općini Nijemci i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Unapređenje javne turističke infrastrukture u cilju razvoja i promocije novih turističkih proizvoda u VSŽ kao što je Centar za promatranje ptica

2. Promocija nove destinacije za promatranje ptica na domaćem i inozemnom turističkom tržištu

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 1.222.904,95 EUR

Udio EU granta u proračunu je 999.724,80 EUR ili 81,75 %.

 

 

Više u ovoj kategoriji: Status Općine Nijemci »