POTPISAN UGOVOR O FINANCIRANJU ZA MJERU 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'

Općini Nijemci je odobren još jedan veliki projekt i to u sklopu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'' koji je bio raspisan u sklopu Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,

Općinski načelnik je 24. svibnja 2018. godine potpisao Ugovor o financiranju u visini od 6.430.487,81 kunu a Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Izgradnja i opremanja dječjeg vrtića.

Ovim projektom općina Nijemci želi doprinijeti  stvaranju osnovnih preduvjeta za razvoj općine, povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine

Nakon dovršetka izgradnje, općina Nijemci će imati vrtićki objekt koji zadovoljavaju visoke standarde energetske učinkovitosti, ali i objekte koji bi svojim kapacitetima zadovoljavali potrebe mještana i važeće pedagoške standarde.