POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA NISA- NISMO SAMI POZIV ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Pozivamo Vas na Završnu konferenciju projekta NISA - Nismo sami Poziv Zaželi - Program zapošljavanja žena, koja će se održati dana 09. lipnja 2020. godine u konferencijskoj dvorani Centra za potporu poduzetnicima u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 6.