Javna objava rezultata natječaja za financiranje javnih potreba udruga građana za 2016.g.

Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Općina Nijemci objavljuje rezultate natječaja.

Poslijednja izmjena danaČetvrtak, 07 Srpanj 2016 10:48