JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINI NIJEMCI ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA NISA-NISMO SAMI II, ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II - RADNICA