ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "NISA - Nismo sami"

  

  

U konferencijskoj dvorani Centra za potporu poduzetnicima, u Nijemcima, 09. lipnja 2020. godine s početkom u 13:00 h održana je završna konferencija projekta „NISA – Nismo sami“.

Sve prisutne pozdravio je općinski načelnik Vjekoslav Belajević, 


                                                                                                                                                               
a potom je voditeljica projekta Marija Rimac, prigodnom prezentacijom i fotografijama, predstavila provedene aktivnosti te ostvarene ciljeve i rezultate projekta
                                                                                                                                                                            

Tako je tijekom provedbe projekta:

     - Zaposleno je 20 žena pripadnica ciljane skupine
     - Skrbili o 138 krajnja korisnika kojima je tako podignuta kvaliteta života
     - Nabavljeno 15 bicikala
     - Podignuta razina znanja za 20 žena, osposobljavanje za zanimanje njegovateljice – 8 žena, osposobljavanje za zanimanje gerontodomaćice – 12 žena 
     - Podijeljeno 1024 paketa sa sredstvima za osobnu higijenu i higijenu stambenog prostora krajnjim korisnicima projekta.

Opći cilj projekta bio je podići razinu potrebnih znanja uz povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjive skupine u ruralnom području uz osiguranje pristupa tržištu rada.
Voditeljica je naglasila da su zadani ciljevi sa pokazateljima u potpunosti  ostvareni. Sve aktivnosti uspjeli su provesti sukladno planu i u samoj provedbi nisu imali većih poteškoća. 
O fazama provedbe projekta i aktivnostima, redovito su izvještavali javnost.
Tako je objavljeno 9 članaka na WEB stranicama općine, 6 članaka u tiskanim medijima, te je objavljen jedan prilog na vinkovačkoj televiziji.
Izrađen je i promotivni materijal koji je podijeljen sudionicima projekta i široj javnosti.
Radi izvještavanja i pravdanja troškova, svaka tri mjeseca, podnošeni su Zahtjevi za nadoknadom sredstava, koji su svi odobreni i u cijelosti isplaćeni.
Vremensko razdoblje trajanja projekta je bilo 30 mjeseci, s tim da su zaposlene žene, sukladno uvjetima Ugovora radile 24 mjeseca.
Zapošljavanjem žena smanjen je njihov rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, a dodatnim osposobljavanjem, postale su konkurentnije na tržištu rada.

Na završnoj konferenciji bili su prisutni i predstavnici partnera na projektu, Centra za socijalnu skrb Vinkovci, i udruge „Doba mudrosti“ iz Nijemaca.
Projekt NISA – Nismo sami sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 3.031.100,00 kn.