TEHNIČKO ODRŽAVANJE PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI (ĐELETOVCI-V. BANOVCI)

Tijekom srpnja Općina Nijemci provela je projekt "Tehničko održavanje prometnica na području Općine Nijemci (Đeletovci-V. Banovci)".  Navedenim projektom obnovljena je cesta dužine 2.198,36 metara između Đeletovaca i V. Banovaca, te saniran sustav oborinske odvodnje u dužini 2.198,36 metara.

Cilj projekta je osigurati kvalitetniji pristup javnim uslugama, adekvatnije uvjete za svakodnevno funkcioniranje žitelja općine Nijemci, na čijem području žive i pripadnici nacionalnih manjina. Provedbom aktivnosti ostvaren je cilj projekta i osigurala se bolja povezanost mještana općine s okolnim općinama, i graničnim prijelazom Tovarnik.
Izravnu korist projektom imaju stanovnici naselja Đeletovci i Vinkovački Banovci, što je 14,45% stanovnika općine Nijemci, i 100% stanovnika općine Nijemci koji su indirektno korisnici rezultata projekta, te svi prolaznici kroz navedena naselja i posjetitelji.
Vrijednost projekta je 1.220.593,75 kn, od čega je 300.000,00 kn sufinancirano od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, iz Programa za financiranje poboljšavanje socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, a ostalo je osigurala Općina Nijemci u svom proračunu.